«Κρατήρας»> Στα άδυτα του αρχιτεκτονικού «διαμαντιού» της Αντιπάρου