Εταιρεία κατασκευάζει πολυτελείς κατοικίες για το σκύλο σας που μπορεί να κοστίσουν μέχρι 200 χιλιάδες δολάρια